Danh mục menu

Pháp luật giao thông

Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

22/04/2019

Chương trình bồi dưỡng giúp cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh có nhận thức đúng về công tác tư vấn cho học sinh (vai trò, bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tư vấn); đồng thời, nắm được những kỹ năng cơ bản của hoạt động này để có thể vận dụng trong việc tư vấn, hỗ trợ (về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, công tác xã hội học đường) cho học sinh phổ thông

Chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp

Chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp

22/04/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Giảng viên Cao đẳng, Đại học trong các cơ sở giáo dục.

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện kiến thức

Luật an toàn giao thông

Chia sẻ kiến thức

Tư vẫn hỗ trợ